کاشت-مو18_2

کاشت مو به روش  FUT ,  FIT :

روش های انجام کاشت موی طبیعی  :

در پيوند موی طبيعی از پشت و كنار ههاي سر مو برداشته شده و در بخش های طاس شامل سر، ريش، سبيل و ابرو کاشته مي شود. اين کار به دو روش ميکروسرجری FUT  و روش جديد غيرجراحی ( FIT ) انجام می شود. طريقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FIT و FUT يکسان است و موها در هر دو روش به صورت ميکروگرافت کاشته می شوند و اختلاف اين دو روش فقط در نوع برداشت موها است. به عنوان يک اصل کلی در حال حاضر FUT متد استاندارد پيوند مو در دنيا بوده و روش FIT  بيشتر به عنوان روش کمکی (يعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزايش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گيرد و فقط موارد کمی هست که از روش FIT به عنوان جلسه اول پيوند مو استفاده می شود.

کاشت مو يک عمل جراحی سرپايي محسوب شده و نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارد. اين کار در اطاق عمل کلينيک و يا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدتاً يک بار مصرف انجام و به دليل ماهيت سرپايی آن و رعايت احتياط های لازمه احتمال بروز عفونت در آن تقريباً صفر است.

مناطق مختلف پوست سر که برای انجام کاشت موی طبيعی دارای اهميت هستند عبارتند از:

الف)منطقه برداشت مو  (بانک مو)

منطقه خاصی از پشت و طرفين سر را بانک مو می گويند. موهای اين مناطق دارای گيرنده هورمون مردانه (تستوسترون)نبوده و لذا تحت تأثير اثرات ريزش موی اين هورمون قرار نمی گيرند، بنابراين حتی در افرادی که دارای ژنتيک مثبت دال بر وقوع طاسی مردانه هستند، اين نواحی دچار ريزش مو نشده و يا اينکه خيلی کم دچار ريزش مو می گردند و معمولاً تا سنين بالا باقی می مانند. به همين دليل بهترين منبع (بانک) برای برداشت، موهای پشت و طرفین سر هر شخص می باشد و اين چيزی است که در طول سالها انجام کاشت موی طبيعی به اثبات رسيده است. نکته مهم اين است که اين موها حتی در صورت انتقال به نواحی طاس خاصيت عدم ريزش خود را حفظ کرده و نمی ريزند. بسته به مشخصات پوست و موی فرد در اين نواحی و روش انجام شده برای برداشت مو ( FUT و ياFIT  ) سه الی چهار مرتبه می توان از اين بانک مو، برداشت نموده بدون اينکه مشکلی برای فرد به وجود آيد. با برداشت مو از اين ناحيه به روش FUT يک خط اسکار (جوشگاه) باريک در محل به وجود آمده که از نظر علم زيبايی ناپيدا بوده زيرا در زير خواب موهای پشت سر مخفی می شود. واضح است که در صورتی که فرد موهای سرش را از ته بزند، اين خط باريک ديده خواهد شد

z1

در روش FIT با استفاده از پانج بسيار ظريف فوليکول های مو به صورت تک به تک برداشته می شوند. محل برداشت به صورت اسکارهای دايره ای بسيار کوچک درآمده که همانند روش FUT در زير خواب موهای پشت سر مخفی می شوند ولی اگر فرد موهايش را از تَه بتراشد مشخص خواهند بود.

z2

اين سؤال همواره از سوی بيماران مطرح می شود که آيا لازم است موهايم را برای انجام کاشت مو کوتاه کنم؟ پاسخ اين سؤال بستگی به روش کاشت مو دارد. برای انجام متد  FIT کوتاه کردن تقريباً کامل موهای بيمار الزامی بوده و بدون تراشيدن کامل موها انجام FIT  غيرممکن می باشد. در مورد روش FUT ميتوان موهاي پشت سر را کاملاً کوتاه نکرده بلکه فقط نواری را که می خواهيم برداشت کنيم با نمره چهار کوتاه کنيم که در اين صورت حتی بلافاصله پس از اتمام عمل هم هيچکس متوجه برداشت نوار نخواهد شد. ولی در مورد قسمت کاشت بايستی اين منطقه دارای موهای تقريباً کوتاه باشد (در حد نمره چهار)در غير اين صورت جاگذاری گرافت ها در لابه لای موهای بلند موجود در محل کاشت بسيار مشکل می باشد. از طرف ديگر وقتی که موها را در منطقه کاشت کوتاه نکنيم شستشوی محل کاشت پس از عمل خيلی سخت شده و بايستی بيمار احتياط زيادی کند تا آسيبی به موهای کاشته شده وارد نشود.

ب) مناطق کاشت مو

جلوی سر، منطقه بالای سر ( قله سر ) و منطقه پشت سر (ورتکس) نواحی از پوست سر هستند که درگير روند طاسی مردانه شده و می توان در آ نها کاشت مو انجام داد. منطقه جلوی سر خود شامل سه قسمت است:

خط موی جلوی سر، منطقه پشت خط موی جلوی سر تا قله سر و منطقه شقيقه ها.

مسائل در رابطه با کاشت مو در خط موی جلوی سر قبلاً توضيح داده شده است. بسياری از افراد جوان و کم سال با ريزش مو در شقيقه ها برای کاشت مو مراجعه کرده که به همان دلايلی که در قسمت های قبلی گفته شده است، اين کار را زمانی می توان انجام داد که وضعيت ريزش موی فرد به يک حالت پايدار رسيده است يعنی 30 الی 35 سالگی و قبل از اين سن کاشت مو در شقيقه ها گرچه انجام شدنی است ولی کار صحيحی نبوده و عاقلانه نمی باشد.

z4

z5

منطقه ورتکس ناحيه ای است ما بين قله سر و بانک مو که موهای آن دارای خوابهای متفاوتی هستند. ريزش مو در اين منطقه معمولاً به شکل يک دايره بدون مو است. اگر در سن پايين که هنوز وضعيت ريزش مو در اين منطقه ثابت و پايدار نشده است، اقدام به کاشت مو در ورتکس نماييم، به دليل پيشرفت روند طاسی مجدداً اطراف دايره کاشته شده، خالی گرديده و منظره زشتی به وجود می آيد لذا انجام کاشت مو در منطقه ورتکس در سن پايين کار بسيار اشتباهی می باشد.

z6

z7

 به عنوان يک اصل کلی، برای مناطق سه گانه ريزش مو در سر بايستی زمانی کاشت مو را در نظر گرفت که طاسی قابل ملاحظه و شديد در اين مناطق به وجود آمده و سن فرد هم حداقل 25 ساله باشد، البته حتی برای اين قانون کلی هم استثنائاتی وجود دارد .

z8

z9

1)     روش ميکروسرجری FUT

درروش ميکروسرجری ( FUT ) با بي حسی موضعی و بدون احساس درد يک نوار از بانک مو برداشته می شود. منطقه برداشت مو ناحیه خاصی از پشت سر می باشد که موهای آن به دلیل نداشتن گیرنده هورمو نهای مردانه دچار ریزش نمی شوند. دقت در محل برداشت از بانک مو بسيار مهم است. اگر موها بالاتر يا پايين تر از ناحيه مناسب برای برداشت مو، برداشته شوند و يا از موهای جلوی گوشها (ناحيه گيجگاهی) استفاده شود، با پيشرفت طاسی در آينده (که احتمال آن زياد است) اسکار محل برداشت که تابه حال با موهای پشت و طرفين سر پوشيده شده و پنهان می گرديد، آشکار گشته و به خوبی قابل رؤيت خواهد بودو در ضمن احتمال ریزش موهای کاشته شده در آینده می رود، زیرا این موها دارای گیرنده هورمون های مردانه می باشند. لذا در برداشت موهای اين منطقه بايستی دقت کافی به عمل آمده و از محل مناسب برداشت مو انجام شود.

z10

طول نوار قابل برداشت از پشت سر 30 – 20 سانتيمتر و عرض آن 18 – 10 ميليمتر است. ابعاد اين نوار محدوديت داشته زيرا بايستی طول و عرض آن طوری انتخاب شود که آسيبی به پوست پشت سر وارد نيآمده و پوست تحمل کشش آن را داشته باشد و از آن مهمتر به بخيه های پشت سر  ( که البته بسيار ظريف هستند) فشاری وارد نيامده تا اسکار (جوشگاه) بخيه فوق به صورت يک خط مويي درآمده و معلوم نباشد. عوامل متعددی در ايجاد شکل نهايی اسکار محل برداشت از پشت سر دخالت دارند شامل:

A. رعايت تکنيک صحيح جراحی و استفاده از نخ بخيه مناسب و ظريف.

B. حفظ بهداشت محل برداشت مو درحين کار و روزهای پس از عمل.

C. کشش پوست بيمار.

D. در نظرگرفتن محل مناسب برای برداشت.

E. بيمار یهای زمين های در شخص مثل اختلالات مادرزادی در ساختار کلاژن (ملکول ترميم زخم) که دراين صورت جوش خوردن محل بخيه با اشکال همراه خواهد بود.

F. برداشت های قبلی از بانک موی فرد که پوست را سفت و غيرقابل انعطاف می کند.

G. مراقبت صحیح از منطقه برداشت در روزهای پس از کاشت مو

اکیداً توصیه می شود که برای دو هفته پس از کاشت مو منطقه برداشت در پشت سر را با حوله گرم و مرطوب به دفعات در طول روز و شب کمپرس نموده و در همین مدت از خم کردن سر از ناحیه گردن رو به جلو پرهیز شود. شستشوی مرتب این ناحیه نیز اهمیت به سزایی دارد. در صورت رعايت نکات فوق معمولاً محل برداشت به شکل يک خط مويی نازک درآمده که در زيرخواب موهای پش تسر مخفی شده و معلوم نمی باشد. به عبارت ديگر پس از انجام کاشت مو و وقت يکه التهابات و قرمزی محل برداشت برطرف شد، به صورت عادی هيچکس متوجه محل برداشت نخواهد شد مگر اينکه موها از ته تراشيده شوند که حتی در آن زمان هم فقط يک خط باريک اسکار ديده می شود. برداشت نوار فوق در صورت يکه به درستی انجام شود، هيچگونه آسيبی به اعصاب و عروق اصلی پوست سر وارد نمی کند زيرا سطح برش در بالای عروق و اعصاب مهم پوست قرار دارد.

z11

سپس اين نوار به قطعات کوچک تقسيم می گردد ب هطور يکه در هرقطعه 3- 1 تارمو وجود داشته باشد ( به هرقطعه يک گرافت گفته می شود). گرافت های حاصله در محلول سرم نمکی خنک قرار داده می شوند. در اين محلول خنک می توان گرافت ها را تا 4- 2 ساعت زنده و بدون آسيب به بافت های حياتی آن نگهداری نمود.

سپس منطقه طاس(گيرنده مو) ابتدا تحت ب يحسی کامل درآمده و مقداری محلول سرم نمکی در زير آن تزريق شده تا پوست ورم کرده و ايجاد شکاف و جاگذاری گرافت ها راح تتر انجام شود. بعد با استفاده از تي غهای خيلی نازک و کوچک شکاف های بسيار ظريف و متعدد در مناطق طاس ايجاد م يگردد. محور طولی اين شکا فها و زاويه و عمق فرو رفتن تيغ برای هر منطقه از موضع کاشت مو متغير بوده و دقت دراين مرحله است که نتيجه نهايي کاشت مو را مشخص می نمايد. مهمترين فاکتور در مورد جهت مويي که بعد از کاشت در می آيد، زاويه شکافی است که ايجاد م يشود به عبارت ديگر هر زاويه و جهتی که در زمان درست کردن شکاف ايجاد شود موی درحين کاشت هم از آن تبعيت مي کند و متعاقبا مو با همان جهت از پوست بیرون آمده و رشد می کند. به صورت معمول بايستی جهت شکا فها موازی جهت رشد موهای موجود فرد بوده و يا از جهت موهای قبلی فرد در همان منطقه تبعيت نمايد و عمق آن هم 6– 4 ميليمتر می باشد.

پس از آن هر گرافت در يک شکاف قرار داده مي شود. اين مرحله بسيار وقت گير بوده و حدود 4- 3 ساعت طول مي کشد. بهتر است موهای کاشته شده 5- 4 ميليمتر بلندی داشته باشند. انتقال گرافت ها از محلول نمکی خنک به داخل شکا فها با پنس های بسيار ظريف و نازک انجام می شود تا آسيبی به آنها وارد نيايد. زمان انتقال برای هر گرافت نبايستی از 3- 2 دقيقه تجاوز نمايد و در طول اين مدت هم گرافت ها توسط سرم نمکی خنک به طور مرتب خيس نگه داشته می شود تا از خشک شدن آن جلوگيری شود زيرا يکی از شايع ترين علل نگرفتن گرافت های پيوند زده شده خشک شدن آنها در حين انتقال و کاشت در شکاف ها است.

z12

برای حصول بهترين نتيجه گرافت های تک مويی در قسمت خط رويش مو در جلوی سر کاشته می شوند زيرا اين بخش از سر به طور طبيعی دارای موهای تکی است. گرافت های دوتايی و س هتايی در عقب خط رويش مو در جلوی سرکاشته می شوند تا نتيجه کاملاً طبيعی به وجود آورده شود. گرافت های 4و 5 تار مويی خيلی نادر هستند ولی در صورت وجود از آنها برای منطقه ورتکس استفاده می شود.

z13

بیمار در مدت زمان چند ساعته کاشت مو می تواند به تماشای فيلم مورد علاقه اش بپردازد، موسيقی گوش کرده و يا مطالعه کند. تعدادی از افراد هم مايل هستند که به جريان عمل دقت کرده و حتی گاهی خود را مشغول شمارش گرافت های کاشته شده می کنند. به هرحال عمل با راحتی کامل بيمار پي ش رفته و ايشان هي چگونه دردی نخواهند داشت. در پايان عمل آخرين بازبين یها انجام شده تا مطمئن شويم که گرافت ها کاملاً در منافذ قرار گرفت هاند و هيچکدام از آنها بيرون نزده و يا خارج نشده اند و خونريزی هم وجود ندارد. پس از اتمام کار، سر بيمار پانسمان می شود. پانسمان کردن کمک به کنترل خونريزی پس از عمل کرده، موضع کاشت مو را از آسيب های احتمالی حفظ می کند و در کل برای آرامش و رفع استرس پس از عمل در بيمار مفيد است. پانسمان روز بعد باز می شود و پس از آن بهتر است که سر بيمار باز بوده و در معرض جريان هوا و آفتاب باشد. عرق کردن زياد برای موضع کاشت مو ضرری ندارد. مسايلی مثل آلودگی هوا و گرد و غبار در محل کار در حد متعارف ارتباطی به نتايج کاشت مو ندارند.

 حسن بزرگ FUT اين است که در يک جلسه 6- 4 ساعته 4 – 3هزار تار مو ( يا به عبارتی در حدود 2000 – 1500 گرافت ) کاشته شده و لذا اتلاف وقت وی نسبت به FITخيلی کم است. بزرگترين مزيت FUT کيفيت بالای موهای برداشته شده (نسبت به FIT ) است به اين معنی که موها در FUT دارای چربی دور فوليکولی بيشتری بوده و به اصطلاح چاقتر هستند و همين چربی بيشتر نقش بسيار مؤثری در بقای فوليکول موی جداشده از ناحيه دهنده مو دارد.

 به همين دليل بهتر است برای جلسه اول کاشت مو و به خصوص مواقعی که تراکم بالا مورد نياز است و يا اينکه می خواهيم کاشت مو را برای جلوی سر و خط رويش مو انجام دهيم از روش FUT استفاده کنيم.

2)     روش غيرجراحی  (FIT)

نام دیگر این روش FUE است، در روش FIT بجای ايجاد برش در پش تسر، موها به صورت دانه به دانه و با دستگاهی بسيار ظريف برداشته می شوند. موارد کاربرد FIT نسبت به FUT کمتر بوده و منحصر به سه مورد است که عبارتند از:

1)     موقعی که تراکم موها در منطقه برداشت در پش تسر کم بوده و يا به عبارتی فاصله بين موها زياد باشد. پس نتيجه می گيريم که FIT برای افرادی که موهای پرپشت در قسمت پشت سر دارند، روش مناسبی نبوده و بايستی برای اين افراد از FUT استفاده شود.

2)     مواقعی که ميزان کشش پوست پشت سر کم بوده و لذا امکان برداشت نوار از پشت سر نمی باشد. اين حالت بيشتر زمانی رخ می دهد که يکبار برای فرد FUT انجام شده و جهت تکميل کار قبلی و يا کاشت مو در مناطق طاس جديد بايستی کاشت موی مجدد انجام شود ولی به دليل برداشت قبلی يک نوار از پشت سر امکان برداشت مجدد نوار مشابه وجود ندارد. البته اين مسئله هميشگی نيست و در بسياری از موارد می توان 2يا حتی 3 بار از پشت سر نوار برداشت کرد ولی اگر نتوان اين کار را در جلسات دوم و به بعدِکاشت مو انجام داد آنگاه FIT کاربرد پيدا می کند.

3)     اگر خود فرد اصرار به انجام FIT داشته باشد مثلاً از جراحی (حتی جراحی سرپايی مثل FUT ) می ترسد و يا به دلايلی با برش پشت سر مشکل داشته و نمی خواهد اين کار انجام شود.

حسن بزرگ FIT اين است که به دليل عدم نياز به برداشت نوار از پشت سر، محل برداشت موها خيلی مشخص نبوده و لذا اين روش به خصوص برای کسانی که تمايل دارند موهايشان را خيلی کوتاه نگه دارند (که در اين حالت محل برداشت مو در روش FUT به هرحال به صورت يک خط باريک ديده می شود) روش مناسب تری است. در ضمن تعداد موهای قابل برداشت در FIT محدوديت کمتری نسبت به روش FUT داشته و می توان در یک جلسه 6- 5 هزار تارمو ( و گاهی بيشتر با توجه به بانک موهای وی) برداشت نموده و کاشت.حسن ديگر FIT اين است که در موارد خيلی خاص می توان ازموهای بدن هم استفاده نموددرحاليکه در FUT فقط موهای پشت سر قابل استفاده هستند.

z14

با اين وجود در مجموع FIT معمولاً انتخاب اول برای کاشت موی طبيعی نبوده و در غالب موارد بهتراست که در ابتدا از FUT استفاده شود و FIT را برای جلسات بعدی وی انتخاب نماييم.

z15

با هر روشی که کاشت مو انجام شود برای 3- 2 هفته موهای کاشته شده رشد کرده که اين مطلب مؤيد گرفتن موهای پيوند زده شده بوده و خوشحال کننده می باشد. سپس موها وارد فاز استراحت شده و می ريزند البته ريشه مو سالم و زنده است. رشد مجدد موها پس از 4- 3 ماه آغاز شده و حدود سه ماه ديگر طول می کشد( يعنی در مجموع 6 ماه) تا موها کاملاً رشد نمايند و مجدداً سه ماه ديگر زمان لازم است تا موهايی که درآمده اند، شکل و حالت به خود گرفته و کاملاً شبيه موهای طبيعی گردند. در اين زمان اگر همه فاکتورها رعايت شده و کار به صورت حرفه ای انجام شده باشد، اگرچه تراکم موهای کاشته شده کمتر از تراکم طبيعی می باشد ولی نمای منطقه کاشت کاملاً عادی بوده و هيچکس متوجه کاشت مو در فرد نخواهد شد مگر اينکه در موهای شخص خيلی دقت شود. به عبارت ديگر اگر در همان نگاه اول به شخص بگويند که چه موهای قشنگی برايتان کاشته اند به اين معنی است که ديگران متوجه کاشت موی فرد شده اند و لذا کار وی حرفه ای نبوده است.

z16

3)     روش ترکیبی  (FUT + FIT)

تجربيات مؤلف نشان داده است که اکثر متقاضيان کاشت مو، زمانی کاشت مو برايشان فايده دارد که 4 – 3 هزار گرافت برای ايشان کاشته شود و طبق صحبت های قبلی باFUT و يا FIT به تنهايی نمی توان اين تعداد گرافت را به دست آورد. در اينجا می توان هر دو روش را با هم ترکيب نموده و در دو روز متوالی (روز اول FUT و روز دوم FIT ) برای بيمار کاشت مو را انجام داده تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آيد. با اين روش ظرف دو روز مسئله طاسی بيمار تا حد زيادی حل شده و آرامش روحی و روانی برای وی بوجود خواهد آمد و تا زمانی که مناطق طاس جديد بوجود نيآيند مشکلی نخواهد داشت.

در حقيقت اگر انتخاب بيمار بدرستی صورت گرفته و بخصوص فاکتورهای کليدی از قبيل سن، وسعت و شدت طاسی و تاريخچه خانوادگی ريزش مو لحاظ شوند، با يک جلسه کاشت مو برای دو روز به روش FUT + FIT می توان نتيجه قابل قبول و رضايت کننده بوجود آورد بطوريکه هم بيمار راضی و دعاگو باشد و هم وجدان پزشک احساس راحتی نمايد.

z17

انواع کاشت مو : FUT , BUT , FIT

تمامی عکس های ارائه شده واقعی و بیماران درمان شده توسط دکتر بهرام منصوری اصل در تبریز می باشد و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

کاشت مو18

کاشت مو17

 

کاشت مو15

کاشت مو12

کاشت مو13

خدمات ما :

 

دکتر بهرام منصوری اصل با 15 ساله سابقه ، در مرکز معتبر با مجوز بهداشت و درمان

-کاشت موی طبیعی دائمی ، قابل رشد  به روش FIT ،  BHT ، FUT سر ، ابرو، ریش و جای سوختگی با بیشترین تراکم بدون درد و خونریزی و همچنین با خط رویش طبیعی  ، شمارش کامل تار مو

– حذف موهای زائد دائمی صورت و بدن با انواع لیزر تخصصی

– حذف تاتو ابرو ،خالکوبی بدن  با لیزر تخصصی Q.S بدون عوارض

– برداشت و درمان میخچه ،خال ، زگیل ،زگیل تناسلی، لیپوم ، فیبروم و ضایعات عروقی

– درمان و زیبایی انواع جوش وحذف جای جوش ولک حاملگی

– تزریق تخصصی ژل، بوتاکس برای خطوط اخم، لبخند و گوشه ی چشم ، گونه و …

– خدمات زیبایی برای رفع چین و چروک ، کک ومک ، جوان سازی پوست با انواع روش های تخصصی : کربوکسی تراپی ،میکرودرمی و هیدرودرمی، Q.S،CO2 ، RF، IPL و RF فرکشنال , هایفو تراپی(کشیدن پوست) ، منافذ باز پوست و زیبایی ناخن

– درمان تعریق زیاد کف دست و پا ، زیر بغل

– تزریق تخصصی چربی برای فرم دهی صورت ، سینه ها و بدن

– مشاوره جراحی زیبایی شکم ، سینه ها ، بینی

– تناسب اندام و لاغری موضعی  با انواع روش RF، وکیوم ، کویتیشن ،مزوتراپی و کربوکسی تراپی و…

– درمان انواع بیماریهای پوست ، مو ، ناخن

– درمان ریزش مو با انواع روش مزوتراپی ، PRP و …

 

مرکز تخصصی سروش سلامتی  مجهز به  تجهیزات تخصصی و لیزر  توسط دکتر بهرام منصوری  اصل در تبریز از روش‌های مختلف تخصصی  برای درمان،جوانسازی پوست و تمامی مشکلات پوست و مو با تخصصی  ترین لیزر ها طبق تشخیص ایشان برای درمان  استفاده می‌شود. در اینجا ما برای  پیشبرد اطلاعات خوانندگان عزیز توضیح مختصری دادیم .(ضمنا همه خدمات ما به همراه بی حسی موضعی بوده که بیمار بدون هیچ احساس درد درمان شود و همه خدمات  ما بدون درد و خونریزی انجام می شود.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سایر روش‌های ما می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

09147838740

35555554 -041( 6 خط )

 

کاشت مو به انواع  روش کاشت مو : FUT , BUT , FIT توسط متخصصین و  دکتر بهرام منصوری اصل در مرکز تخصصی موی سروش سلامتی در تبریز انجام میشود.
مرکز تخصصی موی سروشی سلامتی از روش‌های مختلفی برای کاشت مو استفاده می‌کند. در اینجا ما تفضیل کاشت مو را برای خوانندگان عزیز شرح خواهیم داد‌. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سایر روش‌های ما می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

09147838740

35555554 -041( 6 خط )

مزایای کاشت در کلینیک سروش سلامتی :

مشاور قبل کاشت مو

مشاوره تغذیه در کاشت مو

عوارض کاشت مو

آمادگی قبل از کاشت

اعمال مربوط در حین کاشت

اعمال مربوط به بعد از کاشت

 

مطالب مرتبط :