لطفا صبر کنید ...

لیزر دایود

تیر ۳۰, ۱۳۹۸ توسط مدیریت0
الکترولیز-کردن-موهای-زائد

لیزر  Diod

لیزر موهای زائد

 

لیزر دایود برای موهای زائد درسالهاى اخیر، تقاضاى عمومى براى انجام لیزر موى زائد افزایش چشمگیرى داشته است اما مثل هرتکنولوژى  جدید و کمترشناخته شده اى که ممکنست موردسوء استفاده قرارگیرد؛ بسیارى ازکسانی که بدون مطالعه قبلى وصرفاً براساس تبلیغات یا قیمت ارزانتر،اقدام به انجام لیزرموى زائد دریک مرکز کردند رامأیوس کرده است. دکتر منصوری اصل سعى دارد تا با ارائه اطلاعات ضرورى دراین زمینه ومعرفى روش صحیح انتخاب مرکزمناسب براى انجام لیزرموى زائد؛مانع تکرار تجربه تلخ ازدست دادن پول ووقت وبدترازآن، بى اعتمادى نسبت به یک روش درمانى مؤثروجدیدشود.شایدمهمترین نکته اى که بایدبه آن توجه شود،اینست که: هرلیزرى ، لیزرنیست! واطمینان از دستگاه لیزر، شرط اصلى لازم براى موفقیت درمان قطعى ودائمى موهاى زائد است.

چرا لیزر؟

بر خلاف روش هاى قدیمى تر رفع موهاى زائد مانند اپیلاسیون واستفاده ازتیغ و انواع موبرها،که ساقه مو رابه طورموقت حذف مى کنند؛ لیزر موى زائد ،سلول هاى تولیدکننده مو در ریشه (فولیکول) را هدف قرارداده وازبین مى برد، به همین علت تاثیرلیزر، بلندمدت ودائمى است.

لیزرچگونه باعث رفع موهاى زائدمى شود؟

لیزر، درواقع پرتو نورى است که به علت داشتن ویژگی هایى نظیر تک رنگ بودن و داشتن انرژى زیاد، کاربردهاى متعددى درعلم پزشکى پیدا کرده است.یکى از محبوبترین کاربردهاى لیزر،رفع موهاى زائداست. لیزرموی زاید،براساس خاصیت جذب انتخابى توسط رنگدانه ملانین موجود درموها،عمل مى کند.به عبارت دیگر، لیزر روى سطح پوستى که موى زائددارد،تابانده مى شود،رنگدانه هاى ملانین موجوددرموها،انرژى لیزرراجذب کرده وآنراازسطح پوست، به عمق ٢تا٣ میلیمترى پوست،جایى که سلول هاى تولیدکننده مودرریشه موها قرارگرفته اند ،رسانده وباعث تخریب این سلول ها مى شود.

چرا لیزرموی زاید درچند جلسه انجام می شود؟

علت این موضوع ، چرخه رشد مو درانسان است.به عبارت دیگر؛هرتارمو ، سه مرحله تکاملی را طى مى کند:١- مرحله رشد یا آناژن ٢- مرحله انتقالی یا کاتاژن ٣- مرحله استراحت یا تلوژن . لیزر فقط روى موهایى که درمرحله رشد یا آناژن هستند،مؤثربوده و روى موهایى که درمراحل کاتاژن و تلوژن باشند،بى تأثیراست،به همین علت یکى ازعوامل مؤثر در اثربخشى لیزر،تعداد موهاى درمرحله آناژن ناحیه اى است که لیزر مى شود.

diod

چرخه رشد مو

همانطورکه درتصویر فوق مشاهده می شود از چپ به راست مراحل آناژن، کاتاژن و تلوژن وارتباط ساقه مو با بخش سلولی مولد ساقه مو که برای درک نحوه عملکرد لیزرموی زاید روی موها درفازهای مختلف اهمیت زیادی دارد،نشان داده شده است.

 

چگونه نوع پوست خود را تشخیص دهیم؟

متداولترین طبقه بندى پوست، طبقه بندى دکترفیتزپاتریک است که براساس رنگ پوست ،مو ، چشم و واکنش پوست به نورخورشید،انواع مختلف پوست رابه ۶گروه تقسیم کرده است:

نوع ١ : پوست بسیارسفید وداراى کک ومک،موهاى قرمز،مردمک چشم آبى،پوست سریعاً دربرابرآفتاب مى سوزد وهیچوقت برنزه نمى شود.

نوع٢ :پوست سفید وموهاى بلوند ومردمک چشم روشن، پوست دربرابر آفتاب مى سوزد وبه ندرت ممکنست برنزه شود.

نوع٣ : پوست گندمى وموهاى قهوه اى ،پوست دربرابرآفتاب گاهى مى سوزد وخوب برنزه نمى شود.(دربعضى اهالى شمال کشوردیده مى شود)

نوع۴ : پوست سبزه وموها ومردمکهاى تیره،پوست دربرابرآفتاب خیلى خوب برنزه مى شود وبندرت مى سوزد (پوست بیشترایرانى ها ازاین نوع است)

نوع۵ : پوست قهوه اى تیره ،تقریباً هیچوقت دراثرآفتاب نمى سوزد و شدیداً برنزه مى شود. ( دربعضى ازاهالى جنوب کشور و بویژه درهند وپاکستان دیده مى شود )

نوع۶ :پوست کاملاً تیره که هیچوقت دراثرآفتاب نمى سوزد.(سیاهپوستان)

d1

تصویربالا:طبقه بندی فیتزپاتریک انواع پوست

درتصویر فوق؛ ردیف بالا به ترتیب از چپ به راست انواع ١تا٣ پوست ودرردیف پایین،به ترتیب ازچپ به راست،انواع ۴تا۶ پوست را مشاهده مى کنید، ایرانى ها عمدتاً پوست نوع ۴و۵ را دارند. بادقت به رنگ پوست ومو وچشم این تصاویرنگاه کنید، شما شبیه کدامیک هستید؟

 

-لیزردایود باطول موج ۸۱۰ نانومتر:این لیزربرای تمام انواع پوست حتی پوستهای تیره قابل استفاده است وبه علت قدرت نفوذ زیاد به عمق پوست،میتواند موهای زیرپوست رانیزازبین ببرد.درحال حاضربهترین لیزردایود؛میباشد.

 

 

 

چه کسانى کاندیدمناسب براى لیزرموى زائد هستند؟

دریک کلام،همه کسانى که مى خواهندیکباربراى همیشه ازشرموهاى زائد خلاص شوند،صرفنظرازعلت ایجاد موى زائد(ژنتیک، بالابودن هورمون مردانه ،کم کارى تیروئید ،قرصهاى ضدباردارى وبعضى ازداروها و….) بهترین روش درمان موى زائد،لیزر است .درمواردیکه،موى زائد،به علت بیمارى یا وضعیت خاصى ایجادشده است، براى جلوگیرى از برگشت ورشد مجدد موهای زاید،بایدعلاوه بر لیزر،درمان بیماری زمینه ای نیزانجام شود.

افرادى که پوست روشن وموهاى ضخیم وتیره دارند،به لیزر بهتر ودرتعداد جلسات کمتر جواب مى دهند.امابطورکلى،تکنولوژى پیشرفته اى که امروزه دراختیار ماست ،به مااجازه مى دهدکه بهترین درمان ممکن،براى انواع پوست ومو راتأمین کنیم .

 

آمادگى براى انجام لیزر موى زائد:

یکى دو هفته قبل ازانجام لیزر، از کندن موها(اپیلاسیون،بندانداختن،موچین ،مومک و… ) خوددارى ودرصورت لزوم فقط ازتیغ استفاده کنید،زیرا براى انجام لیزر به ساقه مونیازهست،برای انجام لیزر،اندازه موها بهتر است کوتاه باشد(حدود٢-١ میلیمتر)

پوست نباید برنزه وآفتاب سوخته باشدودرطول جلسات لیزراستفاده ازسولاریوم وآفتاب گرفتن ممنوع مى باشد.

 

انجام لیزر موى زائد:

لیزردرمطب واتاق لیزر انجام میشود، کسانى که به دردحساس هستند یا قصد لیزرنواحى حساس پوست را دارند،مى توانند یک ساعت قبل ازانجام لیزر، ازکرم بیحس کننده  استفاده می شوند  البته مشکل درد  در انجام لیزر بطورکامل برطرف شده وبدون نیازبه بیحسی،حتی درمناطق حساس،انجام می شود. پوست محل لیزر باید بطورکامل تمیزشود(هرنوع کرم ،ازجمله کرم بیحسى،ضدآفتاب  ،کرم پودر،عطروهرنوع لوازم آرایشى مى تواند،باعث سوختگى پوست شود) عینک هاى محافظ براى پوشاندن چشم استفاده شده ودرتمام مدت انجام لیزر،چشمها بسته باشد.لیزرتوسط دکتربهرام منصوری اصل یا متخصصین مجرب انجام می شود.علائمى که نشانگر انجام صحیح لیزراست عبارتنداز:

١- ورم مختصرپوست اطراف موهاى زائد که به آن ادم پرى فولیکولار(perifollicular edema) مى گویند،این ورم که به اندازه یک عدس کوچک است،علامت انتقال موفق انرژى لیزربه عمق پوست وجایى که ریشه موقرارگرفته است،مى باشد.

٢- خاکستر شدن بخشى ازساقه مو که بیرون ازپوست قرارگرفته است.

٣- بوى خاص موى سوخته

موهاى لیزرشده،به تدریج ظرف روزهاى بعد وحداکثرتا دوهفته بعد،خودبخود مى افتد.فاصله بین جلسات لیزر ٨-۶ هفته است ولى بسته به صلاحدید  آقای دکتربهرام منصوری ممکنست تغییر کند.

مراقبتهاى بعداز انجام لیزرموى زائد: 

 استفاده ازضدآفتاب براى نواحى باز (غیرپوشیده) پوست مثل صورت

درصورت ادامه یافتن قرمزى واحساس سوزش پوست،١٢ساعت بعدازانجام لیزر موى زائد،بهتراست ازلوسیون ها و کرمهاى ترمیمى طبق نظر دکتربهرام منصوری استفاده شود.

شستن پوست با شوینده هاى ملایم وآب ولرم وخنک بلامانع است.

 

 

d2d3

تصاویر زیر مربوط به نتایج درمانی با لیزرموى زائد ازنوع دایود می باشد.

d4

تصویر فوق نتایج درمانی پس از لیزرموی زایددرناحیه زیربغل وپشت لب رانشان می دهد.

d5


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


آخرین اخبار

logo-white-footer

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آماده سازی و نصب وب سایت مهندس ملکی 09147794595